Rekonstrüktif Ameliyatlar Hakkında

Rekonstrüksiyon, yeniden yapma ve düzeltme anlamındadır.


Plastik cerrahinin estetik cerrahiden daha geniş bir alanını kapsar.
Bu amaçla doğuştan olan bozukluklar düzeltilebileceği gibi sonradan olan deformiteler de düzeltilebilir.    
  
-Dudak Yarıkları: halk arasında tavşan dudak olarak bilinir. Tek ve çift taraflı olabilir. Bebek 10 haftalık olduğunda ameliyat edilmesi gerekir.

-Damak Yarıkları: Kurt ağzı da denir. Damak bölgesi dişlere kadar tamamen veya sadece arka taraf veya küçük dil yarık olabilir. Konuşma bozukluğu yapar. Bu nedenle bebek konuşmaya başlamadan önce ameliyat edilmesi gerekir.

-Hypospadias: Çocuğun pipisinin ucundaki delik olması gereken yerin daha aşağısındadır ve bebeklik döneminde ameliyat edilmesi ve sünnet edilmemesi gerekir. Çünkü sünnet derisi ameliyatta kullanılabilir.

-Syndaktili ve Polidaktili: Doğuştan parmaklar yapışık olabilir veya 6. bir parmak olabilir. Görüldüğü zaman ameliyatla düzeltilmelidir.

-Fasial Fraktür: Travmalara bağlı olarak gelişen çene ve yüz kemiklerinin onarımı plastik cerrahlar tarafından gerçekleştirilir.

-El Cerrahisi. Travmalara bağlı el kesileri, tendon denen kiriş kesileri , damar ve sinir kesileri bir plastik cerrah tarafından değerlendirilmeli ve ameliyat edilmelidir.

-Yanık ve yanık kontraktürü tamiri: Özellikle eklem bölgesini içeren yanıklar sonrasında uygun tedavi yapılmaz ise aylar içerisinde eklem bölgesinde çekilmeler ve büzüşmeler oluşur. Bu durum plastik cerrahlar tarafından düzeltilir.

-Deri Tümörlerinin alınması: Bu basit bir ben şeklinde olabileceği gibi deri kanseri şeklinde de olabilir. Benler çok küçük bir müdahale ile alınırlar. Alınmalarında hiçbir sakınca yoktur. Deri kanserleri ise geniş bir eksizyon ile %100 tedavi edilebilirler. Eksizyon sonrası oluşan defektin tamiri ise yine plastik cerrah tarafından yapılır.