Ulusal Eserler

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  

D1. Latifoğlu O, Ayhan S, Ünal Ş, Cömert M, Yenidünya S. Asimetrik meme nedeni olarak hamartom: İki olgu sunumu. Türk Plastik Cerrahi Dergisi  5: 154-157 (1997) 

D2. Demirkan F, Eskandari MM, Arslan E, Ünal Ş, Cin İ. “Ayak ikinci parmak transplantasyonu ile üç nokta tutmasının (tripod pinch) rekonstrüksiyonu.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi.  9:206-209 (2001) Tartışma: Işık S. 9: 210-212. 

D3. Demirkan F, Ünal Ş, Arslan E, Eskandari MM, Gürbüz O, Aksoy A. “Doku defektlerinde mikrocerrahi rekonstrüksiyon.  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,  3:23-30 (2002) 

D4. Demirkan F, Çolak T,  Ünal Ş, Arslan E, Aydın S. “Geniş karın ön duvarı defektlerinde anterolateral uyluk serbest flebi ile rekonstrüksiyon: Olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Dergisi. 10:203-207 (2002) 

D5. Demirkan F, Ünal M, Arslan E, Ünal Ş, Aksoy A. “Nüks eden karsinomda yumuşak doku eksikliği nedeniyle ardışık serbest flep uygulamaları: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 9:430-434 (2002) 

D6. Türsen Ü, Demirkan F, Arslan E, Ünal Ş, İkizoğlu G. “Rinoplasti sonrası gelişen postinflamatuvar hiperpigmentasyon tedavisinde %0.1 tretinoin + %2 hidrokinon ve SPF 15 güneşten koruyucu uygulamasının etkinliği.” Lepra Mecmuası. 33: 5-9 (2002) 

D7. Ünal Ş, Arslan E, Demirkan F, Düşmez D. “Orofacial and pericranial abscess resulting from dental caries.” Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 3:503-506 (2002) 

D8. Ünal Ş, Demirkan F, Arslan E, Tiftik N, Polat A. “Mandibulada pimer malign lenfoma: Olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Dergisi 11:199-202 (2003) 

D9. Ünal Ş, Ayan İ, Eskandari MM, Aksoy A, Demirkan F. “Ayakta ilginç bir polidaktili sindaktili olgusu Mersin Üniversitesi Dergisi. 4:282-285 (2003) 

D10.  Ünal Ş, Türsen Ü. Melanom dışı deri tümörlerinin moleküler analizi. Dermatose. 3:149-152 (2004) 

D11.  Köktürk A, Ünal Ş, Demirkan F, Düşmez Apa D, Seyrek E, İkizoğlu G. “Pigmente malign melanomun amelanotik metastazı.” Dermapatoloji Dergisi (kabul edildi) 

D12.  Ünal Ş, Polat Y, Aksoy A, Cinel İ. “Elde nadir rastlanan bir tümör:Nörotekoma.” Türk Neoplazi Dergisi 10:69-72 (2005) 

D13.  Ünal Ş, Tekkök İH, Demirkan F, Arslan E, Aksoy A. “Metopik sinostozda fronto-orbital şekillendirme: İlk üç olgunun değerlendirilmesi.” Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1:95-101 (2005) 

D14.  Başterzi Y, Aksoy A., Sarı A., Ünal Ş. YaygınTendon Ksantomları (Widespread Tendinous Xanthomas). Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 14: 2, 137-140, 2006.  

D15.  Basterzi Y., Sarı A., Fesli A., Ünal Ş., Arslan E., Demirkan F. Sorunlu Alıcı Yatağa Deri Grefti Uygulamalarında Topikal Negatif Basınç Uygulamalarının Greft Sağ Kalımına Etkisi. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 15:1, 12-16, 2007 

D16.   Sarı A, Yener T, Başterzi Y, Ünal Ş, Arslan E, Demirkan F. Panoramik çene radyografilerinde hatalı çekim oranları. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 16:2, 74-78, 2008 

D17.  Eryılmaz T, Latifoğlu O, Demir Y, Ünal Ş.Topukta cerrahi sonrası oluşan ve nöroma ile karışabilen epidermal inklüzyon kisti.16:2, 115-116, 2008    

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 

E1.  Ünal Ş, Demir H, Çenetoğlu S. “Erkek dış genital bölgesinde av tüfeği yaralanmaları.” 17.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S97, Girne,1995. 

E2. Demir H, Ünal Ş, Çenetoğlu Ş. “Strangule glans penis:Tek seanslı onarım.”  17.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, S96, Girne,1995. 

E3. Demirkan F, Koçum C, Ünal Ş, Buğdaycı G, Poyraz A, İğneli S, Çenetoğlu S. “Değişik polarite ve dalga paternindeki elektirik akımlarının yara iyileşmesi üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması.” 19.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.  

E4. Ünal Ş, Yavuzer R, Latifoğlu O, Çenetoğlu S, Baran NK. “Hipospadias cerrahisinde W ve V flep glanuloplasti tekniklerinin karşılaştırılması.” 19.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya, 1997.  

E5. Baran NK, Çelebi MC, Atabay K, Çenetoğlu S, Latifoğlu O, Demir H, Yavuzer R, Ayhan S, Babuçcu O, Demir Y, Ünal Ş, Özmen S. “Sekonder nazoplastilerde 29 yıllık deneyim: Katastrofiler ve tedavileri.” 19. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, 1997.  

E6. Baran NK, Çelebi MC, Atabay K, Çenetoğlu S, Latifoğlu O, Demir H, Yavuzer R, Ayhan S, Babuçcu O, Demir Y, Ünal Ş, Özmen S.  “Kimyasal peeling ve dermabrazyon: Kombine teknikte 25 yıllık deneyim.”  19. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, 1997.  

E7. Baran NK, Çelebi MC, Atabay K, Çenetoğlu S, Latifoğlu O, Demir H, Yavuzer R, Ayhan S, Babuçcu O, Demir Y, Ünal Ş, Özmen S. “Augmentation mamoplastide kapsül oluşumu: Önlemler ve çözümler.”  19. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, 1997.  

E8. Baran NK, Çelebi MC, Atabay K, Çenetoğlu S, Latifoğlu O, Demir H, Yavuzer R, Ayhan S, Babuçcu O, Demir Y, Ünal Ş, Özmen S. “Biodimensional expander ve protezler ile meme rekonstrüksiyonundaki deneyimlerimiz. 19. Ulusal Türk Plastik Cerrahi Derneği  Kongresi, Antalya, 1997.  

E9. Yavuzer R, Ünal Ş, Latifoğlu O, Sarı A, Çenetoğlu S. “Sünnet komplikasyonları ve tedavileri.” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kış Sempozyumu, Uludağ, 1998. 

E10.Ünal Ş, Latifoğlu O, Demir Y, Çenetoğlu S. “Sinonasal leiomyosarcoma following radiotherapy for retinoblastoma.”  1.European Appointed XX. National Congress of the Turkish Society of Plastic Surgeons, İstanbul, 1998.  

E11.   Ünal Ş, Ayhan S, Latifoğlu O, Çenetoğlu S, Atabay K. “Hamartoma causing breast asymetry: Two case reports.” 1.European Appointed XX. National Congress of the Turkish Society of Plastic Surgeons, İstanbul, 1998.  

E12.   Demir Y, Ünal Ş, Süer Ö, Latifoğlu O, Atabay K. “Oblik adipomuskulokutan kasık ada flebinde sıcak iskemi süresinin  neovaskülarizasyon üzerine etkisi.”  21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S7, Kuşadası, 1999.  

E13.   Ünal Ş, Demir Y, Yılmaz G, Güç O, Yenidünya S, Sancak B, Candan S, Atabay K. “Rat arka bacak iskemi reperfüzyon modelinde klempin kademeli olarak açılmasının reperfüzyon hasarına etkisi.” 21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S7, Kuşadası,1999.  

E14.   Demir Y, Ünal Ş, Çenetoğlu S. “Postauriculer 1. brankial kleft anomalisi: Olgu sunumu.” 21. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S81, Kuşadası, 1999. 

E15.   Demir Y, Ünal Ş, Özmen S, Latifoğlu O, Atabay K. “Split masseter kas transpozisyon flebi ve yanak deri flebi ile oral komissur rekonstrüksiyonu.” 21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S82, Kuşadası,1999. 

E16.   Demir Y, Ünal Ş, Latifoğlu O, Atabay K. “Penoskrotal lenfangioma sirkümskriptum ve cerrahi tedavi.”  21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S82, Kuşadası,1999.  

E17.   Ünal Ş, Özmen S, Demir Y, Latifoğlu O, Çenetoğlu S, Çelebi MC. “Mikrotia anomalisinin cerrahi tedavisinden sonra parotido-kütanöz fistül oluşumu: Olgu sunumu.”  21. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S78, Kuşadası,1999. 

E18.   Özmen S, Ünal Ş, Demir Y, Latifoğlu O, Atabay K. “Meme küçültmesi olgularında meme kanseri görülme sıklığı.”  21. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, S77, Kuşadası, 1999. 

E19.   Demirkan F, Ünal Ş, Aksoy A, Arslan E, Şahin G. “Temporomandibular eklemde ağrı ile başvuran hastalarda manyetik rezonans incelemede saptanan bulgular ve bunların klinik semptomlar ile ilişkisi: Prospektif çalışma.” 23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S11, İstanbul, 2001  

E20.   Demirkan F, Ünal Ş, Arslan E, Cin İ. “Medial sural arter flebi ile topuk defektlerinin rekonstrüksiyonunda karşılaşılabilen komplikasyonlar.” 23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S61, İstanbul, 2001. 

E21.   Demirkan F, Ünal Ş, Arslan E, Fırıncıoğulları R. “Multible kryoterapiye sekonder ıceberg bazal cell karcinoma: Olgu sunumu.” 23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, S94, İstanbul, 2001. 

E22.   Arslan E, Demirkan F, Ünal Ş, Cin İ. “Tedavi edilmeden 13 yıl kalan deri tümörünün seyri. 23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, S109-110, İstanbul, 2001. 

E23.   Demirkan F, Arslan E, Eskandari M, Ünal Ş, Aksoy A. “Tedavisi gecikmiş doğumsal el deformiteli iki olgu: Başparmak polidaktilisi ve clup hand.”  23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S116-117, İstanbul, 2001. 

E24.   Demirkan F, Ünal Ş, Arslan E, Eskandari G, Cin İ. “Faktör-V leiden mutasyonu zemininde tedaviye rezistan atonik yaralar: Bir olgu sunumu.”  23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S132-133, İstanbul, 2001. 

E25.   Arslan E, Demirkan F, Ünal Ş, Fırıncıoğulları R, Cinel L. “Yaygın lenf nodu tutulumlu malign ekrin spiroadenoma: Nadir bir olgu sunumu ve literatür taranması.” 23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S166-167, İstanbul, 2001. 

E26.   Demirkan F, Arslan E, Ünal Ş, Fırıncıoğulları R. “Dekstran 40’a karşı şiddetli pulmoner sensivite: Olgu sunumu.” 23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S169-170, İstanbul, 2001. 

E27.   Demirkan F, Arslan E, Ünal Ş, Cin İ, Fırıncıoğulları R, Aksoy A. “Mersin Üniversitesinde mikrocerrahi: İlk 20 vaka. 23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, S206-207, İstanbul, 2001. 

E28.   Aksoy A, Ünal Ş, Yıldız A, Arslan E, Demirkan F. “Abdominoplastiden sonra karın flebinin TRAM perforatörleriyle revaskülarizasyonu. Ç.Ü.T.F. 1. Tıp mezunları kongresi, S9, Adana, 2002. 

E29.   Demirkan F, Yıldırım N, Arslan E, Ünal Ş. “Rhinoplastide kostal kıkırdak allogrefti kullanımı. Alloplastik materyal uygulamaları sempozyumu, S10, Adana, 2002.  

E30.   Türsen Ü, Demirkan F, Ünal Ş, Arslan E, İkizoğlu G. “Rinoplasti sonrası gelişen postinflamatuar hiperpigmentasyon tedavisinde % 0.1 Tretinonin + % 2 Hidrokinon ve SPF 15 güneşten koruyucu uygulamasının etkinliği. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin Kış Sempozyumu, Palandöken,  Erzurum, 2002.  

E31.   Ünal Ş, Demirkan F, Arslan E, Ünal M, Gürbüz O. “Oral kanserlerde serbest fleple rekostrüksiyon. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, S27, Ankara, 2002. 

E32.   Köktürk A, Ünal Ş, Demirkan F, Seyrek E, İkizoğlu G. “Metastatik amelanotik malign melanom. XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, S37, Kapadokya, 2002. 

E33.   Demirkan F, Ünal Ş, Arslan E, Tütüncü N, Gürbüz O. “Perforatör bazlı flep uygulamalarımız.” 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S32, Ankara, 2002. 

E34.   Demirkan F, Büyükdereli G, Gürbüz O, Ünal Ş, Arslan E, Kibar M. “Post-operatif dönemde ödem gelişen ve gelişmeyen serbest flep olgularında lenfosintigrafi sonuçları.” 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S32, Ankara, 2002. 

E35.   Ünal Ş, Demirkan F, Arslan E, Cin İ, Cinel L, Eskandari G, Cinel İ. “Adenozin ve iskemik önkoşullamanın intestinal iskemi-reperfüzyon hasarında koruyucu etkisi.” 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S13, Ankara, 2002. 

E36.   Düşmez D, Demirkan F, Gürbüz O, Aydın Ö, Arslan E, Ünal Ş. “İnce iğne aspirasyon sitolojisinin deri tümörlerinin ayırıcı tanısında kullanımı.” 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S42, Ankara, 2002.  

E37.   Ünal Ş, Arslan E, Demirkan F. Aksoy A, Cinel L. “Konjenital fasyal lipoımatozis: Olgu sunumu.” 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S63, Ankara, 2002. 

E38.   Ünal Ş, Demirkan F, Arslan E, Tiftik N, Cin İ. “Mandibulanın primer malign lenfoması: Olgu sunumu.” 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S63, Ankara, 2002. 

E39.   Arslan E, Demirkan F, Ünal Ş, Cin İ, Gürbüz O. “Kısa insizyondan elde edilen latissumus dorsi kas flebiyle onarım yapılan seyrek deformiteli bir poland sendromlu olgu sunumu.” 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S82, Ankara, 2002.  

E40.   Arslan E, Ünal Ş, Demirkan F, Aksoy A, Tütüncü N. “Redüksiyon mammoplasti operasyonunu takiben görülen brakial pleksus hasarı.” 24. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S93, Ankara, 2002.  

E41.   Ünal Ş, Cinel İ, Demirkan F. Cinel L, Öztürk C, Doruk N, Oral U. “Preconditioning yaratabilen ajan olarak adenozin.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya,  2002.  

E42.   Ersöz G, Bayındır İ, Ünal Ş, Yılmaz C. “Cerrahi el yıkamalarında poviyodin ve sterillum etkinliğinin değerlendirilmesi. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, S359, İstanbul, 2003. 

E43.   Gündüz Ö, Türsen Ü, Tamer L, Ünal Ş, Çamdeviren H, Ercan B, İkizoğlu G, Atik A. “Deri kanserlerinde glutatyon-s-transferaz gen polimorfizmi. XVI. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Simpozyumu, S34, Ankara, 2003. 

E44.   Arslan E, Aksoy A, Ünal Ş, Demirkan F, Polat F, Kınık F. “Rinoplasti operasyonları ve akut faz reaktanları. 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S3, Samsun, 2003. 

E45.Ünal Ş, Ulubaş B, Demirkan F, Arslan E, Gürbüz O. “Abdominoplastinin solunum fonksiyonlarına etkisi. 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S6, Samsun, 2003. 

E46.Ünal Ş, Ersöz G, Demirkan F, Arslan E, Tütüncü N. “Greft enfeksiyonlarında mikrobiyolojik analiz ve greft kaybı üzerine etkisi. 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S29, Samsun, 2003. 

E47.Ünal Ş, Tekkök İH, Demirkan F, Arslan E, Okuyaz Ç. “İlk kraniosinostoz deneyimlerimiz. 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S34, Samsun, 2003. 

E48.Ünal Ş, Erdal ME, Demirkan F, Savaşoğlu K, Arslan E, Özkaya M, Çamdeviren H. “Deri kanserleri ile XRCC1 geni kodon Arg194Arg ve Arg399Gln polimorfizmlerinin ilişkisi. 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S38,  Samsun, 2003. 

E49.Ünal Ş, Arslan E, Demirkan F, Aksoy A, Cin İ. “Maxillofasyal kırığa eşlik eden bilateral travmatik komplet glob avulsiyonlu olgu sunumu. 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S60, Samsun, 2003. 

E50.Gürbüz O, Aksoy A, Ünal Ş, Arslan E, Demirkan F. “Greft donör alan pansumanında hidrofilik pansuman ile kurutma yönteminin karşılaştırılması. 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S51, Samsun, 2003. 

E51.Fırıncıogulları R, Demirkan F, Ünal Ş, Arslan E, Kaya T “Hipertrofik skar ve keloid tedavisinde interferonun etkisi.“ 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S51, Samsun, 2003. 

E52.Arslan E, Tütüncü N, Ünal Ş, Demirkan F, Tataroğlu C. “Malign ekrin poroma: Bir olgu sunumu ve deri eki tümörlerinde tedavinin planlanması. 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S54, Samsun, 2003. 

E53.Arslan E, Cin İ, Gürbüz O, Beden V, Ünal Ş, Demirkan F. “Olgu sunumu: Gecikmiş aşil tendon ve doku defekti vakasında allogreft ve pediküllü flep uygulamalarımız. 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S72, Samsun, 2003. 

E54.Arslan E, Aksoy A, Ünal Ş, Demirkan F, Polat A. “Karnitinin dorsal deri flebinin distalinde oluşan yanığa etkisi: Ratlarda deneysel çalışma. 25. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S79, Samsun, 2003. 

E55.Ünal Ş, Aksoy A, Yılmaz C, Demirkan F. “Uzun bacak ateli uygulamasından sonra gelişen 3.derece yanık olgusu.18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, S300, İstanbul, 2003. 

E56.Ünal Ş, Ayhan İ, Aksoy A, Demirkan F. “İlginç bir polidaktili-sindaktili olgusu. 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, S230, İstanbul, 2003. 

E57.Arslan E, Demirkan F, Ünal Ş, Aksoy A, Tütüncü N.  “Üçlü kıkırdak greftlerinin kombine kullanımının sekonder rinoplastide yeri. ”   Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Rinoplasti Sempozyumu, S3, Adana, 2004. 

E58.Demirkan F, Cin İ, Eskandari MM, Ünal Ş. “Volkmanın iskemik kontraktüründe çift serbest grasilis fonksiyonel kas transferi ile  rekonstrüksiyon. 9. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, Bodrum, 2004. 

E59.Ünal Ş, Klimczak A, Agaoglu G, Sari A, Siemionow M. “Vaskülerize kemik iliği transplantasyonunu takiben T ve B hücrelerinin karekteristikleri.” 26. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S66, Ankara, 2004. 

E60.Ünal Ş, Siemionow M. “Rat kompozit total yüz-skalp transplantasyon modelinde alıcı pedikül seçimi ile mortalitenin değerlendirilmesi.” 26. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S65, Ankara, 2004. 

E61.Sari A, Ünal Ş, Siemionow M. “Sinir allograft uygulamalarında greft kalınlığı ve kablo sayısının rejenerasyona etkisi.” 26. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S11, Ankara, 2004. 

E62.Sari A, Ünal Ş, Klimczak A, Siemionow M. “Tam kablo sinir allogreft uygulamalarında değişik immünosuppressif tedavi protokollerinin sinir iyileşmesi üzerine etkileri.” 26. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S12, Ankara, 2004. 

E63.Demirkan F, Tütüncü N, Ünal Ş, Arslan E, Cin İ. “Yara bakım merkezi kurulmasıyla elde edilen kazanımlar. 26. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S29, Ankara, 2004. 

E64.Demirkan F, Gürbüz O, Aksoy A, Ünal Ş, Arslan E, Argın A. “Medial bölge defektlerinde rekonstrüksiyon. 26. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, S52, Ankara, 2004. 

E65.Demirkan F, Aksoy A, Cin İ, Eskandari M, Ünal Ş. “Volkmanın iskemik kontraktüründe çift serbest grasilis fonksiyonel kas transferiyle rekonstrüksiyon. 26. Ulusal Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, P97, Ankara, 2004. 

E66.Oztuna V, Eskandari M, Ünal Ş, Çolak M, Karabacak T, Kuyurtar F. Cilt degloving yaralanmalarında pentoksifilinin etkisi. 19. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P17, Antalya, 2005 

E67.Ünal Ş, Ağaoğlu G, Sarı A, Siemionow M. Kadavrada kompozit yüz-skalp transplantasyon modeli. 27. Türk Plsatik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, SB12, Konya, 2005 

E68.Arslan E, Başterzi Y, Aksoy A, Majka C, Ünal Ş, Sarı A. Karnitin ve askorbik asit’in rat dorsal deri flebinin distalinde oluşturulan yanığa etkisi. 27. Türk Plsatik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, SB 53, Konya, 2005 

E69.Gürbüz O, Sarı A, Ünal Ş, Fesli A, Arslan E. orak hücreli anemiye bağlı bacak ülserlerinin tedavisinde farklı bir seçenek: Lokal koloni stimüle edici faktör uygulamaları. 27. Türk Plsatik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, SB65, Konya, 2005 

E70.Aksoy A, Basterzi Y, Sarı A, Ünal Ş. Yaygın tendinöz ksantomatozis: Bir vaka sunumu. 27. Türk Plsatik Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, P1, Konya, 2005 

E71.Yazıcı İ, Ünal Ş, Klimczak A, Siemionow M. Sıçanda bileşik yarım yüz/kalvaryal kemik allograft nakil modeli. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, S-14, Ankara, 2006 

E72.Demirkan F, Başterzi Y, Ünal Ş, Arslan E, Sarı A. Güncel tıp eğitimi kuralları doğrultusunda plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlık eğitim proğramında yapılabilecek iyileştirmeler.  28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, S-119, Ankara, 2006 

E73.Fesli A, Yener T, Demirkan F, Sarı A, Başterzi Y, Ünal Ş, Arslan E. Enfekte yaralarda topikal negatif basınç uygulamasının yara küçülmesine etkisi. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, S-136, Ankara, 2006 

E74.Acartürk S, Arslan E, Demirkan F, Ünal Ş, Seküçoğlu T. Sekonder rinoplastilerde kullanılan farklı greft materyalleri. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, S-170, Ankara, 2006 

E75.Gürbüz O, Sarı A, Ünal Ş, Fesli A, Arslan E. Orak hücreli anemiye bağlı bacak ülserlerinin tedavisinde farklı bir seçenek: Lokal koloni stimule edici faktör uygulamaları. Ulusal yara bakım kongresi, Antalya, 2006 

E76.Yener T, Fesli A, Gürbüz O, Demirkan F, Sarı A, Başterzi Y, Ünal Ş, Arslan E. Enfekte yaralarda topikal negatif basınç uygulamasının yara küçülmesine etkisi. Ulusal yara bakım kongresi, Antalya, 2006 

E77.Aksoy A, Ünal Ş, Sarı A, Demirkan F, Gürbüz O. Alt ekstremitedeki doku defektlerinde serbest flep uygulamalarımız. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, S-145, Eskişehir, 2007 

E78.Ünal Ş, Sari A, Demirkan F, Gürbüz O, Aksoy A. Alt ekstremite defektlerinde serbest kas ve serbest perforatör flep uygulamalarımız. III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 2007 

E79.Sarı A, Ünal Ş, Sönmez E, Siemionow M. Sinir defektlerinin değişik kalınlık ve sayıda sinir allograft kabloları ile onarımında fonksiyonel sonuçrın analizi: Deneysel çalışma. 11. El ve üst ekstremite Cerrahisi Kongresi, S-59, Çeşme, 2008 

E80.Başterzi Y, Sarı A, Ünal Ş, Demirkan F, Arslan E. Orbita çevresi yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonunda frontal ada flebinin kullanımı. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 2008 

E81.Başterzi Y, Sarı A, Ünal Ş, Demirkan F, Arslan E. Çene ekleminin redükte olan ve olmayan disk yer değiştirmelerinde eklem içi hyaluronik asit enjeksiyon tedavisi. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 2008 

Sarı A, Aksoy A, Başterzi Y, Ünal Ş. Oral komissür onarımında yeni bir teknik: Asteriks flebi. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 2008